Scurtă abordare a importanței strategice a mentenanței

Hugo Madeira Cardoso și João Nunes Marques

Mentenanța, prin acțiuni legate atât de management, cât și de aspectele tehnice, acționează într-un mod decisiv în performanța organizațiilor. Acesta este consensul împărtășit de mai mulți specialiști ai acestui domeniu. Mesajul privind importanța justificată a acestui domeniu pentru companii este transmis în mod repetat, însă, până relativ recent, fără o integrare și implementare reală.

De fapt, întrucât această viziune nu a fost privită cu prioritatea necesară de către organizații, ea nu a căpătat substanță, ci a fost mai degrabă asumată ca un “nice-to-have”, apărată și apreciată, dar pentru care nu s-a făcut nimic sau prea puțin. Cu toate acestea, rupând un model foarte bine înrădăcinat, de ceva timp încoace acest scenariu descurajator a început să dea semne de transformare, iar astăzi asistăm la o poziționare diferită din partea mai multor companii. Se speră că, într-un fel, aceasta va produce un efect sistemic.

În acest context, încercăm, pe scurt, să sistematizăm și să evidențiem în rândurile de mai jos câteva dintre motivele pentru care funcția de mentenanță ar trebui să fie înțeleasă ca fiind strategică de către organizații.

Contrar, probabil, ideii larg răspândite, rolul funcției   de mentenanță nu  este  doar  acela  de  a readuce  echipamentul  la  starea  inițială  sau,  cu alte cuvinte, de a-l face capabil să își îndeplinească funcția necesară. De  fapt, deși sunt   încă  prezenți  în   vocabularul   comun   de mentenanță, termeni precum “reparație” și “corectare” nu mai au importanța care le era atribuită în trecut.

Potrivit   lui   Kardec   și   Nascif [1], funcția  de mentenanță ar trebui să fie considerată din ce în ce mai mult ca parte integrantă a strategiei oricărei organizații. În acest sens, va fi fundamentală etapa în care se definesc obiectivele ce trebuie atinse printr-o strategie de mentenanță adecvat.

În  urma  unui  exercițiu  simplu  de  identificare  a unora dintre cele mai clare obiective ale funcției de  mentenanță  a  unei  organizații,  este ușor  de concluzionat că unul dintre cele mai importante este acela de a garanta disponibilitatea echipamentului    pentru a-și    îndeplini    funcția necesară. Prin urmare, este ușor de observat că aceste obiective se împletesc în mod natural cu mai multe dintre  beneficiile  potențiale. Patru dintre acestea ies în evidență:

  • Îmbunătățirea producției: punerea în aplicare a  mentenanței  preventive,  permite reducerea timpilor de  nefuncționare    cauzată de evenimente neplanificat În  cazul unei defecțiuni, aplicarea metodologiilor de analiză a defecțiunilor  sprijină rezolvarea  acesteia, garantând   un   timp   de   nefuncționare   a echipamentului cât mai scurt posibil și contribuind la atingerea obiectivelor de producție stabilite;
  • Siguranța persoanelor și a instalațiilor: acesta este un obiectiv prioritar al unei strategii adecvate de mentenanță. Accidentele sunt adesea rezultatul unor defecțiuni ale  echipamentelor,  astfel  încât, după cum s-a menționat, probabilitatea apariției   acestora   poate   fi   redusă  prin acțiuni de mentenanță  preventivă. Efectuarea acestor activități este extrem de importantă, mai ales în cazul  echipamentelor (sau al componentelor) din   care   pot   rezulta   defecțiuni   cu   consecințe grav Definirea acestor echipamente, desemnate de obicei ca fiind “critice”, se poate face cu ajutorul instrumentelor de analiză a riscurilor;
  • Reducerea costurilor: echipamentele bine întreținute sunt mai puțin susceptibile de a se defecta, ceea ce se reflectă direct în reducerea costurilor legate de intervențiile corective – și anume, cele legate de resursele de muncă, materiale și/sau servicii, dar și a celor indirect legate de acest tip de mentenanță, cu un accent deosebit pe costurile rezultate din opririle de producție.
    Literatura de specialitate în domeniul mentenanței  stabilește  că lucrările neplanificate reprezintă un cost de trei până la patru ori mai mare, în comparație cu cele planificate [2];
  • Gestionarea și controlul indicatorilor de mentenanță: pentru  ca mentenanța  să fie recunoscută ca  o  funcție  strategică,  este imperativ să se definească și să se controleze  indicatorii  de mentenanță,  care  ar trebui să furnizeze, fără echivoc, date reprezentative ale performanței dumneavoastră. În scopul ridicării nivelului funcției de mentenanță ar trebui să se plece de la binecunoscuta zicală: nu se poate gestiona decât ceea ce poate fi măsurat. Alegerea indicatorilor-cheie de performanță are, prin urmare, o semnificație deosebită- aceștia ar trebui să traducă, în mod incontestabil, ceea ce se dorește a fi Definirea indicatorilor comportă un  prim pas important în procesul de îmbunătățire a stării funcției de mentenanță a oricărei organizații. Odată îndeplinită  această etapă, ar trebui să se introducă politici de benchmarking (căutarea unor puncte   de   referință   pentru   măsurarea și controlul unui anumit indicator) în vederea stabilirii unor obiective tangibile.

Încrederea pe care o poate avea cineva în capacitatea unui anumit echipament de a funcționa în  modul  dorit,  cu  alte  cuvinte,  fără probleme – o proprietate care, în terminologia stabilită în standard, corespunde conceptului de fiabilitate, se prezintă ca un bun exemplu de circumstanță  strâns  legată  de  starea  funcției  de mentenanță  a  oricărei  organizații,  fiind  cu  atât mai mare cu cât starea acesteia este mai bună. Alături  de alți  factori,  o  funcție  de  mentenanță sănătoasă reprezintă, pentru orice companie, un avantaj considerabil față de concurenții săi cei mai direcți.

Pe baza  unora  dintre  beneficiile  potențiale,  au fost  evidențiate  câteva  dintre  motivele  pentru care   funcția de mentenanță   ar   trebui  să   fie considerată strategică de către organizații. Fără  îndoială, vor exista și altele. Împreună, acestea contribuie în mod decisiv la succesul oricărei organizații,   considerând   că   acestea corespund unora dintre cele mai importante din acest domeniu.

Cu siguranță nu este un abuz de limbaj să afirmăm că importanța mentenanței nu se epuizează în realitatea organizațiilor, pentru că totul necesită mentenanță. Având acest lucru în vedere, ceea ce rămâne de spus este: acest lucru este valabil și în viața noastră, în viața de zi cu zi. De fapt, sarcina elementară de a programa animalul de companie la veterinar pentru vaccinare este, evident la un nivel diferit, un exemplu de mentenanță sistematică. Se consideră că relevanța subiectul va face ca acesta să merite să fie studiat în continuare în cadrul unui articol propriu.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

[1]     Pinto, A. K.; Xavier, J. N. (1998). Manutenção: funcția strategică. Rio de Janeiro: Qualitymark.

[2] Cabral, J. P. S. (coord.) (2021). Gestão da Ma- nutenção de Equipamentos, Instalações e Edifí- cios. Lisboa: Lidel