Beneficiile CMMS ManWinWin post-implementare

Eficientizează operațiunile cu mentenanța cu ManWinWin Software pentru Managementul Mentenanței. In schimb vei primi, rapid și în timp

Eficientizează operațiunile cu mentenanța cu ManWinWin Software pentru Managementul Mentenanței.

In schimb vei primi, rapid și în timp real:

Informații privind configurația și echipamentul

Oferă avantaje la obținerea de date relevante, cum ar fi disponibilitatea echipamentelor, numărul de defecțiuni și timpii de intervenție – pe zonă, linie de producție sau echipament. Au fost identificate și alte îmbunătățiri:

▪ Acces rapid și ușor la inventar (prin listele de echipamente, linia de producție, locația, etc.);

▪ Reducerea cu 80% a timpului petrecut în accesarea informațiilor (de exemplu, specificații tehnice, istoricul mentenanței și documentația);

▪ Definirea gradului de urgență al echipamentului, cu accent pe planificarea lucrărilor și reducerea consecutivă a timpilor de nefuncționare.

Planul de mentenanță și fișele de lucru

Definirea corectă a planurilor de mentenanță a dus la o reducere semnificativă a timpilor de intervenție, permițând, de asemenea, un calcul riguros al costurilor. De asemenea, s-au înregistrat îmbunătățiri în planificarea lucrărilor, în special în ceea ce privește controlul intervențiilor planificate în prealabil – prin intermediul calendarelor, alertelor vizuale, gradelor de urgență etc. În mare parte datorită unei mai bune planificări a activității, pot fi evidențiate și următoarele îmbunătățiri:

▪ Simplificarea procesului de pregătire a intervențiilor ce are ca rezultat o reducere semnificativă a task-urilor întârziate;

▪ Stabilirea unui istoric detaliat al intervențiilor, cu avantaje clare pentru procesul decizional;

▪ Creșterea foarte importantă a numărului de intervenții preventive (reprezentând 60% din totalul lucrărilor de mentenanță), Aceasta indică o rată de respectare a planului de mentenanță preventivă de peste 90%.

Managementul depozitului și consumabilelor  de mentenanță

Prin utilizarea unui inventar permanent, managementul depozitului a contribuit la o scădere treptată a indisponibilității echipamentelor. Astfel contribuind la o reducere importantă a costurilor de intervenție. Alte îmbunătățiri au inclus:

▪ Centralizarea informațiilor (de exemplu, fișele tehnice, istoricul aplicării pieselor de schimb și relația articol-furnizor). Cu beneficii clare în ceea ce privește reducerea cu 50% a timpului necesar pentru localizarea și colectarea fizică a pieselor. De asemenea obținerea unor condiții comerciale mai bune.

▪ Optimizarea spațiului fizic disponibil în depozit (creștere de peste 20%).

▪ Reducerea riscurilor legate de epuizarea stocurilor și atenuarea eficientă a eșecurilor în cazul aprovizionării cu articole de stoc și piese de schimb critice.

Costuri și indicatori de mentenanță

Informațiile legate de documentele financiare au devenit din ce în ce mai ușor de regăsit și interconectate cu activitățile respective atunci când au fost puse la dispoziție în CMMS (de exemplu, ordinele de lucru și contractele de mentenanță).

Atunci când se combină consecvența și acuratețea informațiilor care integrează costurile și indicatorii, mai mulți indicatori cheie de performanță devin mai importanți (tehnici, economici și organizaționali). Alte îmbunătățiri au inclus:

▪ Calcularea mai precisă a costului total al fiecărei unități produse, deoarece acesta poate include costul de întreținere implicat;

▪ Reducerea costurilor de întreținere, la 1,12% din costurile totale ale companiei;

▪ Creșterea semnificativă a timpului mediu între defecțiuni.

Mai multe îmbunătățiri au fost aduse managementului de mentenanță care au urmat implementării.

Deoarece este nevoie de timp pentru ca anumite îmbunătățiri să se materializeze înainte ca efectele dorite să fie vizibile, amploarea evoluției companiei în materie de mentenanță poate fi semnificativ mai mare după o perioadă de timp.

Această decizie este adesea luată pentru a crește nivelurile de performanță ale departamentului și a calității managementului mentenanței, oferind organizației oportunitatea de a evolua.

Echipa Dasstec & ManWinWin vă stă la dispoziție.

Contactați-ne pentru Software Managementul Mentenanței ManWinWin la office@manwinwin.ro.